841/2015

Helsingfors den 1 juli 2015

Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet (1024/2007) 6 §, sådan den lyder i förordning 978/2011, som följer:

6 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Bestämmelser om behörigheten för regeringsråd och regeringssekreterare finns i 43 § 1 mom. i reglementet för statsrådet (262/2003).

Behörighetsvillkor är

1) för lagstiftningsdirektören och för lagstiftningsråd annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt och förtrogenhet med lagberedning,

2) för andra direktörer än den som avses i 1 punkten högre högskoleexamen samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,

3) för andra råd än de som avses i 1 mom. eller i 1 punkten och för konsultativa tjänstemän högre högskoleexamen samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

4) för övriga tjänstemän den examen eller utbildning som behövs för tjänsten.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015.

Helsingfors den 1 juli 2015

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Konsultativ tjänsteman
Riitta Bäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.