840/2015

Helsingfors den 1 juli 2015

Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om Tullens organisation

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om Tullens organisation (1061/2012) 4 § som följer:

4 §
Särskilda behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för cheferna för de enheter som avses i 1 § är högre högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver och i praktiken visad ledarförmåga.

Behörighetsvillkor för Tullens brottsbekämpningschef och chefen för en verksamhetsenhet som är direkt underställd denne är högre högskoleexamen, förtrogenhet med det uppgiftsområde som hör till tjänsten och i praktiken visad ledarförmåga. Behörighetsvillkor för cheferna för de övriga verksamhetsenheterna vid Tullen är sådan utbildning och erfarenhet som uppgiften kräver och i praktiken visad ledarförmåga när uppgiften förutsätter det.

Behörighetsvillkor för en förundersökningsledare är högskoleexamen eller tillräcklig utbildning för förundersökningsledare med tanke på uppgifterna och befogenheterna. Behörighetsvillkor för en tullman som tjänstgör som chef för tullbrottsbekämpningen och för en tullman som beslutar om åtgärder enligt 15 § i tullagen (1466/1994) och som tjänstgör som chef för tullövervakningen är tillräcklig utbildning med tanke på arten av de befogenheter som hör till uppgifterna.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015.

Helsingfors den 1 juli 2015

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Konsultativ tjänsteman
Riitta Bäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.