838/2015

Helsingfors den 1 juli 2015

Statsrådets förordning om ändring av 16 § i statsrådets förordning om regionförvaltningsverken

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om regionförvaltningsverken (906/2009) 16 §, sådan den lyder i förordning 954/2014, som följer:

16 §
Behörighetsvillkor för tjänster

Behörighetsvillkor för tjänsterna vid regionförvaltningsverket är

1) för en direktör för ett ansvarsområde och för förvaltningsdirektören högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap samt sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver,

2) för en direktör för en sådan enhet som avses i 6 § högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga och sådan förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten som uppgifterna förutsätter.

Bland den personal inom ansvarsområdet för arbetarskyddet som utför inspektionsuppgifter ska det finnas inspektörer som har flera års erfarenhet av praktiskt yrkesarbete. Om skötseln av en tjänst förutsätter sådan erfarenhet av yrkesarbete, ska innan tjänsten besätts utlåtande begäras av arbetstagarnas viktigaste centralorganisationer.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015.

Helsingfors den 1 juli 2015

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Konsultativ tjänsteman
Riitta Bäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.