837/2015

Helsingfors den 1 juli 2015

Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om finansministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om finansministeriet (610/2003) 5 §, sådan den lyder i förordningarna 1131/2011, 455/2013 och 849/2014, som följer:

5 §
Tjänstemännens behörighetskrav

Behörighetskrav är

1) för finanspolitiska samordnaren högre högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften förutsätter samt i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet,

2) för ICT-direktören högre högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften förutsätter samt i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet,

3) för controller och biträdande controller vid statsrådet högre högskoleexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,

4) för budgetråd som biträdande budgetchef, för finansråd som biträdande avdelningschef och för annan biträdande avdelningschef högre högskoleexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,

5) för regeringsråd och lagstiftningsråd annan högre högskoleexamen i rättsvetenskap än magisterexamen i internationell och jämförande rättsvetenskap, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och, om tjänsteställningen förutsätter det, i praktiken visad ledarförmåga,

6) för förhandlingsdirektören, ekonomidirektören, informationsdirektören, kommunikationsdirektören, finansråd, budgetråd och andra råd samt konsultativa tjänstemän högre högskoleexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och, om tjänsteställningen förutsätter det, i praktiken visad ledarförmåga,

7) för regeringssekreterare annan högre högskoleexamen i rättsvetenskap än magisterexamen i internationell och jämförande rättsvetenskap samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

8) för övriga tjänstemän utbildning och erfarenhet som behövs för uppgiften.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015.

Helsingfors den 1 juli 2015

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Konsultativ tjänsteman
Riitta Bäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.