835/2015

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 1 juli 2015

Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (1146/2008) 8 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1059/2013, som följer:

8 §
Behörighetsvillkor

Allmänt behörighetsvillkor för Tekes tjänster och befattningar är sådan skicklighet och förmåga som en framgångsrik skötsel av tjänsten eller befattningen förutsätter.

För dem som beslutar om beviljande av finansiering eller som föredrar ärenden som gäller finansiering är behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper goda muntliga och skriftliga kunskaper i antingen finska eller svenska samt nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda det andra språket.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015.

Helsingfors den 1 juli 2015

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Konsultativ tjänsteman
Riitta Bäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.