824/2015

Helsingfors den 26 juni 2015

Lag om ändring av informationssamhällsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i informationssamhällsbalken (917/2014) 351 § 5 mom. samt

fogas till lagen en ny 264 a § och till 269 § ett nytt 4 mom. som följer:

30 kap.

Utsläppande på marknaden av tele-, nät- och radioutrustning

264 a §
Tekniska föreskrifter om televisionsapparater

Kommunikationsverket har rätt att meddela föreskrifter om televisionsapparaters tekniska egenskaper för att säkerställa deras kompatibilitet.

269 §
Skydd av elektroniska meddelanden

Kommunikationsverket har rätt att meddela föreskrifter om tekniska egenskaper hos avkodningssystem för att säkerställa deras kompatibilitet.

351 §
Ikraftträdande

Lagens 201 § gäller till och med den 1 juli 2018.Denna lag träder i kraft den 2 juli 2015.

RP 4/2014
KoUB 1/2015
RSv 4/2015

Helsingfors den 26 juni 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.