778/2015

Helsingfors den 17 juni 2015

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven samt om besiktningsorgan som utför uppgifter i anslutning till detta

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven samt om besiktningsorgan som utför uppgifter i anslutning till detta (124/2015) 2 § 6 och 7 punkten som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


6) Trafiksäkerhetsverkets föreskrift Trafiksäkerhetsverkets föreskrift om transport av farliga ämnen på väg och Trafiksäkerhetsverkets föreskrift om transport av farliga ämnen på järnväg,

7) bulkcontainer sådana slutna bulkcontainrar och presenningsförsedda bulkcontainrar som anges i kapitel 1.2 i bilagan till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift eller sådana bulkcontainrar som anges i kapitel 6.9 i IMDG-koden,Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

Kommissionens direktiv 2014/103/EU (32014L0103); EUT L 335, 22.11.2014, s. 15

Helsingfors den 17 juni 2015

Kommunikationsminister
Anne Berner

Konsultativ tjänsteman
Mari Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.