770/2015

Statsrådets förordning om sättande i kraft av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (375/2015):

1 §

Europarådets i Istanbul den 11 maj 2011 ingångna konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet träder i kraft den 1 augusti 2015 så som därom har avtalats.

Konventionen har godkänts av riksdagen den 25 februari 2015 och av republikens president den 10 april 2015.  Ratifikationsinstrumentet har deponerats hos Europarådets generalsekreterare den 17 april 2015.

2 §

I samband med deponeringen av ratifikationsinstrumentet har Finland avgett en förklaring enligt artikel 78.2 i konventionen genom vilken Finland förbehåller sig rätten att inte tillämpa artikel 55.1 på lindring misshandel när brottet riktar sig mot andra personer än sådana som avses i 21 kap. 16 § 1 mom. i strafflagen.

3 §

De bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (375/2015) träder i kraft den 1 augusti 2015.

Ålands lagting har gett sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr «53/2015»)

Helsingfors den 11 juni 2015

Försvarsminister
Jussi Niinistö

Lagstiftningsråd
Arto Kosonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.