755/2015

Utfärdad i Helsingfors den 12 juni 2015

Lag om ändring av lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) en ny 19 a § som följer:

19 a §
Rätt att vittna vid en rättegång trots tystnadsplikten

Den som är eller har varit anställd hos Skatteförvaltningen eller någon annan som verkar eller har verkat hos Skatteförvaltningen eller på uppdrag av Skatteförvaltningen eller som är eller har varit anställd hos någon som utför ett uppdrag hos Skatteförvaltningen får vittna om beskattningsuppgifter som avses i 18 § 2 mom. och 19 § 1 mom. 1 punkten vid en rättegång som gäller brottmålet i fråga.

Den skyldighet att vägra vittna som avses i 17 kap. 12 § 1 mom. i rättegångsbalken gäller inte vittnesmål om beskattningsuppgifter som avses i 1 mom. i denna paragraf vid en rättegång som gäller brottmålet i fråga.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 46/2014
LaUB 19/2014
RSv 274/2014

  Helsingfors den 12 juni 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.