727/2015

Helsingfors den 11 juni 2015

Statsrådets beslut om upplösande av Lahtis stad och Nastola kommun och samgång genom bildande av en ny Lahtis stad

Statsrådet har med stöd av 21 § 1 mom. i kommunstrukturlagen (1698/2009) och 5 § i språklagen (423/2003) beslutat:

Ändring i kommunindelningen

Lahtis stad och Nastola kommun upplöses och går samman genom bildande av en ny kommun, som börjar använda namnet Lahtis och benämningen stad.

Verkningar på judiciell och administrativ indelning

Den nya Lahtis stad hör i fråga om den statliga regional- och lokalförvaltningen samt i fråga om den regionindelning som iakttas inom Europeiska unionens verksamhet till samma domkretsar och förvaltningsområden som nuvarande Lahtis stad.

Verkningar på språklig indelning

Den nya Lahtis stad är en finskspråkig kommun.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2016.

Tillkännagivande av beslutet

Beslut om ändring i kommunindelningen ska publiceras i Finlands författningssamling och sändas för kungörelse i den kommun som berörs av ändringen på det sätt som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen.

Förbud mot ändringssökande

Enligt 55 § 1 mom. i kommunstrukturlagen får ändring inte sökas i ett beslut om sammanslagning av kommuner som statsrådet fattat på kommunernas gemensamma framställning.

Helsingfors den 11 juni 2015

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Konsultativ tjänsteman
Anu Hernesmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.