717/2015

Helsingfors den 11 juni 2015

Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet (405/2003) 5 §, sådan den lyder i förordning 1139/2010, som följer:

5 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor är

1) för förvaltningsdirektörer, ekonomidirektörer, kommunikationsdirektörer, finansråd, råd för internationella ärenden, trafikråd, sjöfartsråd, kommunikationsråd, konsultativa tjänstemän, regeringsråd och regeringssekreterare, när dessa är enhetsdirektörer, vad som anges i reglementet för statsrådet,

2) för byggnadsråd och överingenjörer, när dessa är enhetsdirektörer, högre högskoleexamen, som utöver vad som anges i reglementet för statsrådet ska vara diplomingenjörsexamen, samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,

3) för finansråd, råd för internationella ärenden, trafikråd, sjöfartsråd, byggnadsråd, kommunikationsråd, överingenjörer och konsultativa tjänstemän, när dessa inte är enhetsdirektörer, högre högskoleexamen samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde; i fråga om byggnadsråd och överingenjörer ska den högre högskoleexamen vara diplomingenjörsexamen.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

Helsingfors den 11 juni 2015

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Konsultativ tjänsteman
Riitta Bäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.