700/2015

Helsingfors den 3 juni 2015

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets arbetsordning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

upphävs i kommunikationsministeriets arbetsordning (791/2011) 6 § och 7 §, sådana de lyder i förordning 18/2015, och

ändras 5 § sådan den lyder i förordning 18/2015, som följer:

5 §
Ministeriets ledningsgrupp

För handläggningen av vittsyftande eller i övrigt viktiga frågor som gäller ministeriet och dess förvaltningsområde finns en ledningsgrupp där ministern är ordförande samt kanslichefen, avdelningscheferna och kommunikationsdirektören övriga medlemmar. Ministerns specialmedarbetare har rätt att närvara vid ledningsgruppens möten. Om ministern har en statssekreterare enligt 44 § 2 mom. i reglementet för statsrådet, har statssekreteraren rätt att närvara vid ledningsgruppens möte. Om det vid ministeriet finns flera ministrar inrättas särskilda ledningsgrupper för handläggning av de ärenden som hör till respektive ministers ansvarsområde.

Sekreterare för ministeriets ledningsgrupp är en tjänsteman som förordnas av kanslichefen.


Denna förordning träder i kraft den 8 juni 2015.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 juni 2015

Kommunikationsminister
Anne Berner

Kanslichef
Harri Pursiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.