681/2015

Utfärdad i Helsingfors den 22 maj 2015

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om ändring av den nordiska konventionen om arv, testamente och boutredning

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den i Köpenhamn den 1 juni 2012 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige ingångna överenskommelsen om ändring av den i Köpenhamn den 19 november 1934 mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige ingångna konventionen om arv, testamente och boutredning gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Om sättande i kraft av de övriga bestämmelserna i överenskommelsen och om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 361/2014
LaUB 27/2014
RSv 316/2014

  Helsingfors den 22 maj 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.