631/2015

Utfärdad i Helsingfors den 22 maj 2015

Lag om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i statstjänstemannalagen (750/1994) 7 § 1 mom. 12 punkten, sådan den lyder i lag 281/2000, som följer:

7 §

Till följande tjänster kan endast finska medborgare utnämnas:


12) tjänster vid Tullen till vilka hör rätt att anhålla, andra tjänster vid Tullen till vilka hör deltagande i övervakning och tryggande av den territoriella integriteten eller tjänster till vilka hör brottsundersökning och övervakningsuppgifter inom Tullens verksamhetsområde,Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

RP 174/2014
FvUB 53/2014
RSv 339/2014

  Helsingfors den 22 maj 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.