630/2015

Utfärdad i Helsingfors den 22 maj 2015

Lag om ändring av 12 § i utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utlänningslagen (301/2004) 12 §, sådan den lyder i lag 1214/2013, som följer:

12 §
Bestämmelser om passerande av gränsen

Bestämmelser om gränspassage vid Europeiska unionens yttre gränser finns i kodexen om Schengengränserna.

Bestämmelser om passerande av riksgränsen och om övervakning av riksgränsen, gränsövergångsställen och deras öppettider, fördelningen av uppdragen att utföra in- och utresekontroller mellan gränsbevakningsväsendet, polisen och Tullen på olika gränsövergångsställen samt om de nationella uppdragen och befogenheterna enligt kodexen om Schengengränserna finns i gränsbevakningslagen (578/2005).


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

RP 174/2014
FvUB 53/2014
RSv 339/2014

  Helsingfors den 22 maj 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.