621/2015

Helsingfors den 19 maj 2015

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen vid primärproduktion av livsmedel

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen vid primärproduktion av livsmedel (1368/2011) kapitel 1.2 punkt 1 i bilaga 2 som följer:Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015.

Helsingfors den 19 maj 2015

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Veterinäröverinspektör
Maaria Hackzell

Bilaga 2

BRANSCHSPECIFIKA KRAV FÖR PRIMÄRPRODUKTION

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Kapitel 1. Slaktdjur

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Kapitel 1.2 Avlivning på primärproduktionsstället

1. Bison och hägnade klövdjur och hägnade strutsfåglar får med tillstånd av besiktningsveterinären slaktas på primärproduktionsstället i enlighet med avsnitt III punkt 3 i bilaga III till hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.