599/2015

Helsingfors den 18 maj 2015

Finansministeriets förordning om jubileumsmynt för finländsk idrott 2015

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom. i lagen om mynt (216/1998), sådant det lyder i lag 378/2002:

1 §

År 2015 präglas jubileumsmynt med valören 5 euro med temat finländsk idrott och med gymnastik, basket, volleyboll och konståkning som motiv.

2 §

Jubileumsmyntens mittparti är av kopparnickel av vars vikt 75 procent är koppar och 25 procent nickel. Ringen som omger mittpartiet är av aluminiumbrons av vars vikt 92 procent är koppar, 6 procent aluminium och 2 procent nickel. Halterna får variera med högst ± 10 promilleenheter.

3 §

Varje jubileumsmynts diameter är 27,25 ± 0,1 millimeter och dess vikt 9,8 ± 0,4 gram.

Högst 5 procent av mynten får till diametern avvika mer än ± 0,1 millimeter.

4 §

Bilderna och inskrifterna på de plana ytorna av jubileumsmynten är placerade så att vardera sidan av mynten är på rätt led då mynten vänds som ett bokblad.

På myntens valörsida finns myntutformarens släktnamnsinitial T och Ab Myntverket i Finlands logotyp.

5 §

Valörsidan på jubileumsmynten för finländsk idrott är likadan och framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

På myntens valörsida avbildas en kurva på en löparbana samt en åskådarläktare med människor och flaggor. Valörbeteckningen 5 och texten EURO finns nedtill i mitten. Texten SUOMI FINLAND löper vågrätt längs myntets mittlinje och årtalet 2015 under det till vänster.

6 §

Teckensidan på jubileumsmyntet för finländsk idrott med temat gymnastik framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

På myntets teckensida avbildas en bom och på den fötterna på en gymnast. Nedtill på myntet avbildas ett band som används i gymnastiken som slingrar sig framför bommen och runt den bakre foten.

7 §

Teckensidan på jubileumsmyntet för finländsk idrott med temat basket framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

Till vänster på myntets teckensida avbildas en basketkorg underifrån sett. Upptill till höger finns en basketboll och nedanför den två händer på olika höjd som sträcker sig efter bollen.

8 §

Teckensidan på jubileumsmyntet för finländsk idrott med temat volleyboll framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

På myntets teckensida avbildas ett volleybollnät i diagonal, en volleyboll i luften och fyra händer.

9 §

Teckensidan på jubileumsmyntet för finländsk idrott med temat konståkning framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

På myntets teckensida avbildas två konståkare, en i vardera kanten av myntet. Av de båda åkarna syns nedre delen av kroppen.

10 §

En del av jubileumsmynten är specialpräglade, varvid botten är spegelblank och figurens yta matt.

11 §

Denna förordning träder i kraft den 20 maj 2015.

Helsingfors den 18 maj 2015

Finansminister
Antti Rinne

Budgetråd
Niko Ijäs

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.