597/2015

Helsingfors den 30 april 2015

Finansministeriets förordning om ändring av 4 § i finansministeriets förordning om skatteuppbörd

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras 4 § 2 mom. i finansministeriets förordning om skatteuppbörd (747/2005) som följer:

4 §

Om för arvs- eller gåvoskatt har beviljats förlängd betalningstid enligt 56 § i lagen om skatt på arv och gåva (378/1940), skall den första raten betalas senast första dagen i den kalendermånad som börjar närmast efter förloppet av sex månader från början av den månad som följer närmast på dagen för verkställandet av arvs- eller gåvobeskattningen. Om inte något annat följer av 56 § 4 mom. i lagen om skatt på arv och gåva, skall de återstående raterna betalas med ett års mellanrum, räknat från den föregående ratens förfallodag, så att den sista raten betalas senast den första dagen i den kalendermånad som börjar närmast efter förloppet av nio och ett halvt år från den dag arvs- eller gåvobeskattningen verkställdes. Den del av arvs- eller gåvoskatten för vilken inte har beviljats någon förlängning betalas i enlighet med 1 mom.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015.

Helsingfors den 30 april 2015

Finansminister
Antti Rinne

Lagstiftningsråd
Jukka Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.