542/2015

Helsingfors den 23 april 2015

Statsrådets förordning om ändring av 39 § i förordningen om användning av fordon på väg

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992) 39 §, sådan den lyder i förordning 791/2005, som följer:

39 §
Persontransport med två- och trehjuliga fordon eller med dessa jämförbara fyrhjuliga fordon

1. Med motorcykel som inte är försedd med sidvagn (kategori L3e) får transporteras högst en passagerare. En förutsättning för detta är dock att det för passageraren finns en lämplig sits och fotstöd. I sidvagnen till en motorcykel med sidvagn (kategori L4e) får högst två passagerare transporteras.

2. Med tvåhjulig moped (kategori L1e) får transporteras en (1) passagerare på en plats reserverad för passagerare, om fordonet enligt anteckningen i fordonstrafikregistret är avsett för transport av passagerare eller ett högst tio år gammalt barn, om det finns en lämplig sits och behövliga fotskydd för barnet.

3. Med trehjulig moped (kategori L2e), trehjuling (kategori L5e), lätt fyrhjuling (kategori L6e) och fyrhjuling (kategori L7e) får transporteras högst det antal passagerare som antecknats i registret.

4. Den sammanlagda massan av förare, passagerare och gods får på en trehjulig moped (kategori L2e) avsedd för persontransport och på en trehjuling (kategori L5e) inte överskrida 300 kilogram, och på en lätt fyrhjuling (kategori L6e) eller fyrhjuling (kategori L7e) 200 kilogram.


Denna förordning träder i kraft den 16 november 2015.

Helsingfors den 23 april 2015

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Silja Ruokola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.