515/2015

Utfärdad i Helsingfors den 24 april 2015

Lag om ändring av 3 och 149 a § i mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i mervärdesskattelagen (1501/1993) 3 § 1 mom. och 149 a § 1 mom.

sådana de lyder, 3 § 1 mom. i lag 1301/2003 och 149 a § 1 mom. i lag 1161/2004, som följer:

3 §

Säljaren är inte skattskyldig om räkenskapsperiodens omsättning är högst 10 000 euro, förutsatt att säljaren inte på egen anmälan har registrerats som skattskyldig.


149 a §

En skattskyldig för vilken räkenskapsperiodens omsättning (i formeln omsättning), överstiger 10 000 euro, får en lättnad i den skatt som ska redovisas för räkenskapsperioden (i formeln skatt), så att lättnadens storlek bestäms enligt följande:

(omsättning — 10 000) x skatt
skatt — -----------------------------
20 000


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Lagen tillämpas på räkenskapsperioder som börjar den dag lagen trädde i kraft eller därefter. På räkenskapsperioder som börjat innan denna lag trädde i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 363/2014
FiUB 50/2014
RSv 369/2014

  Helsingfors den 24 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.