513/2015

Utfärdad i Helsingfors den 24 april 2015

Lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras skattetabell 2 i bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996), sådan skattetabellen lyder i lag 1185/2014, som följer:


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 359/2014
FiUB 49/2014
EkUU 55/2014
RSv 370/2014

  Helsingfors den 24 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Bilaga

SKATTETABELL 2
Produkt Produktgrupp Energiskatt Försörjningsberedskapsavgift Sammanlagt
Elström cent/kWh
– skatteklass I 1  2,24 0,013  2,253
– skatteklass II 2  0,69 0,013  0,703
Tallolja cent/kg 3 22,12 0 22,12 
Bränntorv euro/MWh 4  1,90 0  1,90 

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.