489/2015

Utfärdad i Helsingfors den 24 april 2015

Lag om ändring av 19 kap. 1 § i ärvdabalken

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 19 kap. 1 § i ärvdabalken (40/1965), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lag 209/1983, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., som följer:

19 kap.

Om boutredningsman och testamentsexekutor

1 §

Ansökan kan göras också av en i 2 kap. 7 § i stiftelselagen (487/2015) avsedd testamentsexekutor.Denna lag träder i kraft den 1 december 2015.

RP 166/2014
LaUB 20/2014
RSv 276/2014

  Helsingfors den 24 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.