480/2015

Utfärdad i Helsingfors den 24 april 2015

Lag om upphävande av 5 a § 1 mom. i lagen om riksdagsmannaarvode

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i lagen om riksdagsmannaarvode (328/1947) 5 a § 1 mom., sådant det lyder i lag 206/1992.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 277/2014
ShUB 49/2014
AjUU 18/2014
RSv 315/2014

  Helsingfors den 24 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.