462/2015

Utfärdad i Helsingfors den 24 april 2015

Lag om ändring av 1 § i lagen om besvärsnämnden för olycksfallsärenden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om besvärsnämnden för olycksfallsärenden (1316/2010) 1 § som följer:

1 §
Uppgifter och behörighet

Besvärsnämnden för olycksfallsärenden (besvärsnämnden) är första besvärsinstans i ärenden som avses i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) och i andra ärenden i enlighet med vad som föreskrivs särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 277/2014
ShUB 49/2014
AjUU 18/2014
RSv 315/2014

  Helsingfors den 24 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.