435/2015

Utfärdad i Helsingfors den 16 april 2015

Statsrådets förordning om ändring av 10 § 8 moment och 11 § 1 moment statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (1250/2014) 10 § 8 mom. och 11 § 1 mom. som följer:

10 §
Användning av gödselmedel

På sådana delar av åkerskiften där lutningen är minst 15 procent är spridning av flytgödsel, urin och flytande organiska gödselfabrikat på annat sätt än genom placering alltid förbjudet. Andra typer av stallgödsel och organiska gödselfabrikat som sprids ut på sluttande delar av åkerskiften ska bearbetas in i jorden inom åtta timmar från spridningen.


11 §
Kvävegödsling

I fråga om stallgödsel från produktionsdjur och organiska gödselfabrikat som innehåller stallgödsel får den mängd totalkväve som sprids årligen vara högst 170 kg/ha.Denna förordning träder i kraft den 17 april 2015.

Helsingfors den 16 april 2015

Miljöminister
Sanni Grahn-Laasonen

Överinspektör
Markus Tarasti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.