430/2015

Utfärdad i Helsingfors den 10 april 2015

Lag om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar årligen evangelisk-lutherska kyrkan finansiering för kyrkans lagstadgade uppgifter i anslutning till begravningsväsendet, folkbokföringen och bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och värdefullt lösöre.

2 §

Finansieringsbeloppet uppgår 2016 till 114 miljoner euro.

Finansieringsbeloppet höjs årligen med ett belopp som motsvarar förändringen i den allmänna prisnivån enligt konsumentprisindex.

3 §

Finansieringen betalas till kyrkans centralfond en gång i månaden i lika stora poster.

I fråga om hur kyrkans centralfond fördelar finansieringen mellan församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna föreskrivs särskilt.

4 §

Kyrkans centralfond ska lämna undervisnings- och kulturministeriet den information som ministeriet bestämmer och som behövs för uppföljningen av kostnaderna för de uppgifter som avses i 1 §.

5 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 250/2014
FvUB 37/2014
RSv 256/2014

  Helsingfors den 10 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.