429/2015

Utfärdad i Helsingfors den 10 april 2015

Lag om ändring av 3 § i rättshjälpslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 3 § i rättshjälpslagen (257/2002), sådan paragrafen lyder i lag 927/2008, ett nytt 4 mom. som följer:

3 §
De ekonomiska förutsättningarna för rättshjälp

I ett ärende som gäller erkännande och verkställighet i Finland av ett domstolsbeslut som givits i en stat som har tillträtt konventionen om internationell rättshjälp (FördrS 47/1988) är sökanden berättigad att få rättshjälp utan ersättning, om han eller hon har beviljats rättshjälp eller har varit befriad från att betala kostnader eller avgifter vid det förfarande där beslutet gavs.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2015.

RP 216/2014
LaUB 21/2014
RSv 278/2014

  Helsingfors den 10 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.