382/2015

Utfärdad i Helsingfors den 10 april 2015

Lag om ändring av 4 § i lagen om rätt till allmänna vattenområden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om rätt till allmänna vattenområden (204/1966) 4 § 1 mom., sådant det lyder i lag 98/1995, som följer:

4 §

De allmänna vattenområdena står under Forststyrelsens förvaltning och vård, om det inte för något områdes vidkommande föreskrivs eller genom beslut av statsrådet bestäms något annat.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 192/2014
JsUB 31/2014
RSv 353/2014

  Helsingfors den 10 april 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.