340/2015

Utfärdat i Helsingfors den 26 mars 2015

Finansministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Alavus stad och Etseri stad

Finansministeriet har med stöd av 21 § 2 mom. i kommunstrukturlagen (1698/2009) och 5 § i språklagen (423/2003) beslutat:

Ändring i kommunindelningen

Från Alavus stad överförs till Etseri stad följande fastigheter och fastighetsdelar:

Från Töysä by (409) fastigheterna Peltokangas 24:62, Metsäpalsta 24:66, Rantakallio 24:316, Kalliomäki 24:412, Lehtomäki 67:18, Lehtilä 67:19, Räntilä 67:20 och Harjula 67:21 i sin helhet samt från fastigheten Nurmela 24:63 bäckens östra sida från Selkämaa yttre skifte.

Verkningar på språklig indelning

Överföringen föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2016.

Tillkännagivande av beslutet

Beslut om ändring i kommunindelningen ska publiceras i Finlands författningssamling och sändas för kungörelse i den kommun som berörs av ändringen på det sätt som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen.

För övrigt svarar finansministeriet för tillkännagivande av beslutet.

Besvärsanvisning

Ändring i detta beslut får sökas av vederbörande kommun eller en medlem i kommunen genom besvär.

Ändring söks genom en besvärsskrift som adresseras och lämnas in till högsta förvaltningsdomstolen.

Besvärsskriften skall lämnas till högsta förvaltningsdomstolens registratorskontor, Fabiansgatan 15, 00130 Helsingfors, inom 30 dagar från det att beslutet publicerats i författningssamlingen.

I besvärsskriften skall anges ändringssökandens namn, hemkommun och kontaktinformation samt det överklagade beslutet, den ändring som söks i beslutet och grunderna för den ändring som söks.

  Helsingfors den 26 mars 2015

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Anu Hernesmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.