268/2015

Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015

Lag om ändring av 4 § i lagen om privat socialservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om privat socialservice (922/2011) 4 § 3 mom. som följer:

4 §
Verksamhetsbetingelser

På personaldimensioneringen och behörighetsvillkoren för personalen tillämpas i fråga om familjehem 6 § i familjevårdslagen (263/2015) och i fråga om barndagvård vad som föreskrivs i 5 § i lagen om barndagvård (36/1973) och med stöd av den paragrafen. På det minsta antalet anställda i anstaltsvård inom barnskyddet tillämpas 59 § i barnskyddslagen (417/2007) och på behörighetsvillkoren för personalen 60 § i den lagen.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

RP 256/2014
ShUB 48/2014
RSv 313/2014

  Helsingfors den 20 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.