265/2015

Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015

Lag om ändring av 3 § i lagen om kommunala pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om kommunala pensioner (549/2003) 3 § 2 mom. 1 punkten som följer:

3 §
Lagens tillämpningsområde

Pensionsskyddet omfattar också

1) familjevårdare som med ett medlemssamfund har ingått ett uppdragsavtal enligt 10 § i familjevårdslagen (263/2015) (familjevårdare),Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

RP 256/2014
ShUB 48/2014
RSv 313/2014

  Helsingfors den 20 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.