230/2015

Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015

Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) en ny 47 a §, i stället för den 47 a § som upphävts genom lag 1181/2013, som följer:

8 kap.

Särskilda bestämmelser

47 a §
Skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor

Vad som i denna lag föreskrivs om besöksförbud ska tillämpas på skyddsåtgärder som anmälts till informationssystemet för polisärenden med stöd av 4 § i lagen om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor (227/2015).


Denna lag träder i kraft den 24 mars 2015.

RP 262/2014
LaUB 22/2014
RSv 281/2014

  Helsingfors den 20 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Miljöminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.