220/2015

Utfärdad i Helsingfors den 12 mars 2015

Statsrådets förordning om ändring av 16 § i statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (1250/2014) 16 § 1 mom. som följer:

16 §
Övergångsbestämmelser

På en gödselstad som tagits i bruk eller för vilken ansökan om miljötillstånd eller bygglov är anhängig när denna förordning träder i kraft tillämpas de bestämmelser om minimivolym för gödselstäder som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning.Denna förordning träder i kraft den 20 mars 2015.

  Helsingfors den 12 mars 2015

Miljöminister
Sanni Grahn-Laasonen

Överinspektör
Markus Tarasti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.