203/2015

Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2015

Lag om ändring av 4 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 4 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014) ett nytt 3 mom. som följer:

4 §
Jord- och skogsbruksministeriet

Bestämmelser om överföring till en närings-, trafik- och miljöcentral av styrnings- och koordineringsuppgifter som hänför sig till övervakningen av iakttagandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik får utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

RP 353/2014
JsUB 30/2014
RSv 301/2014

  Helsingfors den 6 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.