201/2015

Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2015

Lag om ändring av 37 b § i lagen om fiske

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om fiske (286/1982) 37 b §, sådan den lyder i lag 697/2010, som följer:

37 b §

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax och ägaren till ett vattenområde eller innehavaren av en särskild rättighet får ingå avtal om att begränsa och förbjuda fiske i ett visst vattenområde för att saimenvikarstammen ska förbli livskraftig och för att en gynnsam bevarandestatus ska nås för saimenvikaren. Avtalet kan ingås för högst fem år åt gången.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

RP 353/2014
JsUB 30/2014
RSv 301/2014

  Helsingfors den 6 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.