179/2015

Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2015

Lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om kommersiell godstransport på väg (693/2006) en ny 26 §, i stället för den 26 § som upphävts genom lag 1283/2011, som följer:

26 §
Dödsbons rätt att fortsätta trafiken

Om innehavaren av ett gemenskapstillstånd, inrikes trafiktillstånd eller trafiktillstånd för traktor avlider, får dödsboet fortsätta trafiken under högst sex månader från dödsdagen, förutsatt att dödsboet inom tre månader från dödsdagen till tillståndsmyndigheten anmäler en trafikansvarig som uppfyller förutsättningarna enligt artikel 4 i EU:s förordning om trafikidkare.


Denna lag träder i kraft den 15 mars 2015.

RP 315/2014
KoUB 34/2014
Rsv 283/2014

  Helsingfors den 6 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.