178/2015

Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2015

Lag om ändring av 88 c § i vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vägtrafiklagen (267/1981) rubriken för 88 c § och 88 c § 2 mom., sådana de lyder i lag 234/2006, som följer:

88 c §
Ansvarsbestämmelser som gäller användningen av skyddsanordningar för barn samt transport av personer med funktionsnedsättning och personer på bår

Om ett fordon har registrerats för högst 16 passagerare utöver föraren, ska föraren av fordonet se till att passagerarna tryggt kan ta sig in i och ut ur fordonet och att de anordningar som behövs för detta används på ett tillbörligt sätt. Föraren av fordonet ska dessutom se till att passagerarnas rullstolar och bårar har spänts fast i fordonet på ett tillbörligt sätt.


Denna lag träder i kraft den  15 mars 2015.

RP 315/2014
KoUB 34/2014
Rsv 283/2014

  Helsingfors den 6 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.