143/2015

Utfärdad i Helsingfors den 20 februari 2015

Lag om ändring av lagen om medicinsk forskning

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om medicinsk forskning (488/1999) en ny 6 a § som följer:

6 a §
Behandling av personuppgifter efter återtagande av samtycke

Personuppgifter om den som undersöks får efter att denne återtagit sitt samtycke behandlas i den forskning som han eller hon gav sitt samtycke till, om det är nödvändigt för att utreda eller utvärdera användningsändamålet, egenskaperna, verkan eller genomslagskraften eller för att säkerställa kvaliteten, effekten eller säkerheten hos läkemedel samt produkter och utrustning för hälso- och sjukvård eller hos metoder, och den som undersöks visste, när han eller hon gav sitt samtycke, att uppgifter som samlats in innan samtycket återtogs kommer att behandlas som en del av forskningsmaterialet.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015.

Denna lag tillämpas också på medicinsk forskning som påbörjades innan denna lag trädde i kraft.

RP 184/2014
ShUB 38/2014
GrUU 48/2014
RsV 264/2014

  Helsingfors den 20 februari 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Omsorgsminister
Susanna Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.