128/2015

Utfärdad i Helsingfors den 12 februari 2015

Statsrådets förordning om ändring av vägtrafikförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i vägtrafikförordningen (182/1982) den punkt i 16 § som gäller märke 318 och den punkt i 21 § som gäller tilläggsskylt 848 och tilläggsskylt 849, sådana de lyder, den punkt i 16 § som gäller märke 318 i förordning 328/1994 och den punkt i 21 § som gäller tilläggsskylt 848 och tilläggsskylt 849 i förordning 187/2002, samt

fogas till 21 §, sådan den lyder i förordningarna 328/1994, 1257/1994, 1133/1998, 187/2002, 402/2006 och 184/2007, en ny punkt som gäller tilläggsskylt 850, som följer:

16 §

Märke 318.

Märket anger förbud mot transport av sådana farliga ämnen på väg som avses i Trafiksäkerhetsverkets föreskrift om transport av farliga ämnen på väg.

318. Förbjudet att transportera farliga ämnen


21 §

Tilläggsskylt 848.

Tilläggsskylten anger att det förbud som anges med märke 318 gäller transport av sådana farliga ämnen i kategori A som avses i Trafiksäkerhetsverkets föreskrift om transport av farliga ämnen på väg. 

848. Förbjudet att transportera farliga ämnen i kategori A

Tilläggsskylt 849.

Tilläggsskylten anger att det förbud som anges med märke 318 gäller genomfart vid transport av sådana farliga ämnen i kategori B som avses i Trafiksäkerhetsverkets föreskrift om transport av farliga ämnen på väg. Transport är tillåten, om platsen där ämnet lastas eller lossas finns inom ett område som de nämnda märkena begränsar. Körning till lastnings- eller lossningsstället ska ske längs den kortaste rutten, och efter lastningen ska fordonet utan dröjsmål flyttas bort från det område som märkena begränsar.

849. Genomfart förbjuden vid transport av farliga ämnen i kategori B

Tilläggsskylt 850.

Tilläggsskylten anger att det förbud som anges med märke 318 gäller transport av sådana farliga ämnen i tunnel som avses i Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter. Bokstäverna B, C, D och E anger tunnelklassen.

850. TunnelklassDenna förordning träder i kraft den 1 mars 2015.

  Helsingfors den 12 februari 2015

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Överingenjör
Mikko Karhunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.