113/2015

Utfärdad i Helsingfors den 5 februari 2015

Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt av den tvingande delen av den till konventionen hörande internationella koden för fasta bulklaster (IMSBC-koden) och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilagan till den nämnda konventionen och i den tvingande delen av IMSBC-koden och om tillämpningen av IMSBC-koden

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 6 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och i den tvingande delen av den till konventionen hörande internationella koden för fasta bulklaster (IMSBC-koden) och om tillämpningen av IMSBC-koden (40/2015):

1 §

De ändringar i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (SOLAS-konventionen) vilka antogs i London den 4 december 2008 genom bilaga 2 till Internationella sjöfartsorganisationens sjösäkerhetskommittés resolution MSC.269(85) samt den tvingande delen av den till nämnda konvention hörande internationella kod för fasta bulklaster (IMSBC-koden) som antogs i samma kontext genom resolution MSC.268(85) träder i kraft den 16 februari 2015 så som därom har överenskommits.

Ändringarna i bilagan till SOLAS-konventionen samt den tvingande delen av IMSBC-koden, med undantag av bilaga 1 till koden, har godkänts av riksdagen den 15 december 2014 och ändringarna i bilagan till SOLAS-konventionen samt den tvingande delen av IMSBC-koden av republikens president den 23 januari 2015.

2 §

De bestämmelser i ändringarna i bilagan till SOLAS-konventionen samt i den tvingande delen av IMSBC-koden som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

3 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och i den tvingande delen av den till konventionen hörande internationella koden för fasta bulklaster (IMSBC-koden) och om tillämpningen av IMSBC-koden (40/2015) träder i kraft den 16 februari 2015.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 16 februari 2015.

(IMSBC-koden är tillgänglig i sin helhet på Trafiksäkerhetsverkets webbplats på adressen www.trafi.fi och hos Trafiksäkerhetsverket, som även lämnar uppgifter om den på finska och svenska.)
(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 18/2015)

  Helsingfors den 5 februari 2015

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Regeringssekreterare
Veera Kojo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.