99/2015

Utfärdad i Helsingfors den 5 februari 2015

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om skyldighet att anmäla fartygstransport av farligt eller förorenande gods

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om skyldighet att anmäla fartygstransport av farligt eller förorenande gods (346/2014) 2 § 4 punkten och

fogas till 1 § en ny 3 a-punkt som följer:

1 §

I denna förordning avses med


3 a) IMSBC-koden IMO:s internationella kod för fasta bulklaster,


2 §

Av den anmälan enligt 22 e § i lagen om fartygstrafikservice (623/2005) som en avlastare ska lämna om transport av farligt eller förorenande gods ska det framgå


4) godsets transportklass i enlighet med IMDG-koden, IBC-koden, IMSBC-koden eller IGC-koden,Denna förordning träder i kraft den 16 februari 2015.

Helsingfors den 5 februari 2015

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Regeringssekreterare
Veera Kojo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.