74/2015

Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015

Lag om ändring av 2 § i lagen om Trafiksäkerhetsverket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Trafiksäkerhetsverket (863/2009) 2 § 1 mom. 7 punkten som följer:

2 §
Uppgifter

Trafiksäkerhetsverket ska


7) bevilja körkort och utfärda de tillstånd, godkännanden och andra beslut som krävs inom verksamhetsområdet,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 313/2014
KoUB 30/2014
RSv 259/2014

Helsingfors den 6 februari 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.