52/2015

Utfärdad i Helsingfors den 29 januari 2015

Statsrådets förordning om ändring av naturvårdsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till naturvårdsförordningen (160/1997) en ny 24 a § som följer:

24 a §
Anmälan om en åtgärd som påverkar Natura 2000 –området

I en sådan anmälan om en åtgärd som avses i 65 b § i naturvårdslagen ska följande uppgifter lämnas:

1) namn och kontaktuppgifter för den som svarar för åtgärden,

2) fastighetsägarens kontaktuppgifter, om ägaren är någon annan än den som svarar för åtgärden,

3) var det område där åtgärden vidtas är beläget, uttryckt med fastighetsbeteckning samt den kommun där fastigheten finns eller med tillräcklig noggrannhet på en karta,

4) en beskrivning av den planerade åtgärden och hur den ska genomföras samt av omfattningen av området där åtgärden vidtas,

5) tidpunkten för åtgärden och hur länge det tar att genomföra den, samt

6) en beskrivning av den planerade åtgärdens inverkan på syftet med att skydda Natura 2000 –området.

Till anmälan ska fogas en karta över området i vilken platsen för åtgärden har märkts ut.


Denna förordning träder i kraft den andra februari 2015.

Helsingfors den 29 januari 2015

Miljöminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringsråd
Satu Sundberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.