13/2015

Utfärdad i Helsingfors den 13 januari 2015

Lag om ändring av 4 § i namnlagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 4 § i namnlagen (694/1985), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lag 617/1998, ett nytt 4 mom. som följer:

4 §
Ändring av barns släktnamn till faderns släktnamn

Barnets släktnamn kan ändras till faderns släktnamn efter barnets död, om faderskapet har fastställts på grundval av erkännande först efter det att barnet avlidit.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 91/2014
LaUB 16/2014
RSv 235/2014

  Helsingfors den 13 januari 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.