1436/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om avgifter som tas ut i universitetens verksamhet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om avgifter som tas ut i universitetens verksamhet (1082/2009) 2 § som följer:

2 §
Avgifter för undervisning

När ett universitet beviljar en studerande begränsad rätt att avlägga studier som ingår i examina som avses i statsrådets förordning om universitetsexamina (794/2004), antingen i form av öppen universitetsundervisning som avses i 7 § i universitetslagen eller som övriga fristående studier utan rätt att avlägga examen, kan universitetet ta ut högst 15 euro per studiepoäng som ingår i studierätten av den studerande för dessa studier.

Sådana studier inom lärarutbildningen enligt 19 § i statsrådets förordning om universitetsexamina som fullgörs som fristående studier är dock avgiftsfria för den studerande.

Utan hinder av vad som föreskrivs i 1 mom. får för specialiseringsutbildning som avses i 7 a § i universitetslagen tas ut högst 120 euro per studiepoäng som ingår i studierätten av den studerande.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

  Helsingfors den 30 december 2014

Kultur- och bostadsminister
Pia Viitanen

Regeringsråd
Virpi Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.