1394/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om arvode och kostnadsersättning till företrädare för barn utan vårdnadshavare

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om arvode och kostnadsersättning till företrädare för barn utan vårdnadshavare (115/2012) 6 § som följer:

6 §
Ansökan om arvode och kostnadsersättning

Företrädaren ska ansöka om arvode och kostnadsersättning från Migrationsverket eller närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter på blanketter som fastställts för detta ändamål.

Arvode och ersättning för kostnader som föranletts av annat än resor ska sökas inom två månader efter det att grunden för arvodet eller kostnaderna uppkommit.  Migrationsverket eller utvecklings- och förvaltningscentret kan på ansökan bevilja tillstånd till att arvode och kostnadsersättning betalas trots att de inte har sökts inom utsatt tid.

Ersättning för resekostnader söks i enlighet med statens resereglemente.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

  Helsingfors den 30 december 2014

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Konsultativ tjänsteman
Elina Isoksela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.