1365/2014

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Lag om ändring av 11 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 11 § 1 mom. i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013), sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 1356/2014 och 1360/2014 , en ny 3 a-punkt som följer:

11 §
Kommunen

Kommunen beslutar om


3 a) beviljande av förhandsgodkännande som avses i 5 § i lagen om direktstöd,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 311/2014
JsUB 28/2014
RSv 246/2014

  Helsingfors den 30 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.