1305/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Lag om upphävande av 20 § i folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 20 § i folkhälsolagen (66/1972), sådan paragrafen lyder i lag 892/2007.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

RP 164/2014
ShUB 27/2014
RSv 195/2014

  Helsingfors den 30 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.