1283/2014

Utfärdad i Helsingfors den 11 december 2014

Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om tjänstedräkt samt skydds- och specialkläder för tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten

I enlighet med justitieministeriets beslut

ändras i justitieministeriets förordning om tjänstedräkt samt skydds- och specialkläder för tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten (577/2010) 1 och 4 §, sådana de lyder i justitieministeriets förordning 255/2012, samt

fogas till 4 §, sådan den lyder i justitieministeriets förordning 255/2012, ett nytt 3 mom.,

som följer:

1 §

De tjänstemän som sköter chefsuppgifter inom styrning eller övervakning eller utför styrnings- eller övervakningsuppgifter vid Brottspåföljdsmyndighetens fängelser ska bära tjänstedräkt eller skyddskläder vid tjänstgöring, om deras uppgifter förutsätter att de ska kunna identifieras på basis av kläderna. Skyddskläderna inom en anstalt ska vara enhetliga.

Andra tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten än de som avses i 1 mom. får bära väst som anger tjänstemannastatus.

4 §

Följande klädesplagg hör till tjänstedräkten för de i 1 § 1 mom. avsedda tjänstemännen vid Brottspåföljdsmyndighetens slutna fängelse:

1) tjänsterock för damer och herrar,

2) tjänsteväst för damer,

3) tjänstebyxor för damer och herrar,

4) tjänstekjol för damer,

5) långärmad tjänsteskjorta för damer och herrar,

6) kortärmad tjänsteskjorta för damer och herrar,

7) långärmad polotröja för damer och herrar,

8) kortärmad trikåtröja med krage för damer och herrar,

9) ylletröja för damer och herrar,

10) slips för herrar,

11) rosettsjal för damer,

12) keps.

Följande klädesplagg hör till fältklädseln för de i 1 § 1 mom. avsedda tjänstemännen vid Brottspåföljdsmyndighetens slutna fängelse:

1) fältjacka för damer och herrar,

2) fältoverall för damer och herrar,

3) ytterrock fodrad med löstagbar innerjacka i fleece,

4) fältbyxor för damer och herrar,

5) långärmad tjänsteskjorta för damer och herrar,

6) kortärmad tjänsteskjorta för damer och herrar,

7) långärmad polotröja för damer och herrar,

8) kortärmad trikåtröja med krage för damer och herrar,

9) ylletröja för damer och herrar,

10) slips för herrar,

11) rosettsjal för damer,

12) utrustningsbälte,

13) keps,

14) mössa.

Följande klädesplagg hör till tjänstedräkten för de i 1 § 1 mom. avsedda tjänstemännen vid Brottspåföljdsmyndighetens öppna anstalt:

1) ytterrock fodrad med löstagbar innerjacka i fleece,

2) fältbyxor för damer och herrar,

3) långärmad polotröja för damer och herrar,

4) kortärmad trikåtröja med krage för damer och herrar,

5) utrustningsbälte,

6) keps,

7) mössa.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Helsingfors den 11 december 2014

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Regeringsråd
Anne Hartoneva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.