1281/2014

Utfärdad i Helsingfors den 18 december 2014

Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets beslut om kvaliteten på sådant sötvatten som behöver skyddas eller förbättras för att trygga fiskbeståndens levnadsförhållanden

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut om kvaliteten på sådant sötvatten som behöver skyddas eller förbättras för att trygga fiskbeståndens levnadsförhållanden (1172/1999).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Rådets direktiv 78/659/EEG (31978L0659); EGT nr L 222, 14.8.1978, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (32000L0060); EGT nr L 327, 22.12.2000, s. 1

Helsingfors den 18 december 2014

Miljöminister
Sanni Grahn-Laasonen

Lagstiftningsråd
Tuire Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.